გაიგეთ მეტი ჩვენს შესახებ

GMSchool - ის ძირითადი პრიორიტეტია მათემატიკის ინოვაციური მეთოდებით შესწავლა,სწორი ანალიზისა და ლოგიკური მსჯელობის საფუძველზე. ცოდნაზე ორიენტირებული სასწავლო გეგმა საგნების სიღრმისეულ შესწავლას უზრუნველყოფს,ისე რომ პროცესი სახალისო და საინტერესო იყოს მოსწავლისთვის. გაიგე მეტი...

ჩვენი საბანკო რეკვიზიტებია


ბანკი: სს „საქართველოს ბანკი“
ანგარიშის ნომერი: GE45BG0000000735822600
SWIFT: BAGAGE22

ბანკი: თიბისი
ანგარიშის ნომერი: GE73TB7727736020100002

მიმღები: შპს „ჯიემეს“
საინდეტიფიკაციო კოდი: 400 180 754
დანიშნულება: (დანიშნულებაში უნდა ჩაიწეროს მოსწავლის სახელი, გვარი, კლასი, დასახელება „საშაბათო სკოლა“)